Tjänster

IWS

Svetsspecialist

 • International welding specialist, godkända svetsansvariga enligt
  SS EN 3834-2 och SS EN 1090-2.
 • Företaget innehar och jobbar efter godkända WPQR samt WPS för
  att uppfylla kraven enligt 3834-2

Kontroll


 • Godkända svetskontrollanter för egenkontroll & svetsarprövningar.


 • Utbildade pannsvetsare.


 • Svetsare med godkända svetsarprövningar

Blästring

 • Våtblästring


 • Torrblästring


 • Utbildad ytbeläggningspersonal

Utbildning

 • JF Mek utbildar egen och andra företag med svetsarprövningar 


 • Vi certifierar och utbildar våra egna svetsare löpande 


 • Ritningslära

Ledare

 • Certifierad projektledare


 • Byggledare


 • Senior Mek Konstruktör